Nie dla RAKA w straży

Ze statutu cfbt.pl:

§5 ust. 1. pkt 4)
 

"Celem cfbt.pl jest propagowanie zachowań i rozwiązań ograniczających choroby zawodowe wśród strażaków;"

 

Stowarzyszenie cfbt.pl rozpoczyna kampanię uświadamiającą wśród strażaków, poświęconą problematyce zachorowań na nowotwory.

 

Na tej stronie znajdziecie materiały informacyjne, badania naukowe, porady oraz inne treści wspierajce podnoszenie poziomu świadomości oraz przeciwdziałanie i zapobieganie chorobom nowotworowym wsród strażaków.