Artykuły

Na niniejszej stronie zamieszczone zostały linki do serii artykułów opublikowanych w Przeglądzie Pożarowym. Tytuł cyklu to "Pozary wewnętrzne - nowa jakość" a kolejne 5 części zostało opublikowanych w kolejnych numerach numerach PP:

Nr 12/2015: Część 1

Standaryzacja szkolenia, przedsięwzięcia międzynarodowe, program szkolenia oraz szkolenia instruktorskie, nowoczesne wyposażenie, szkolenia doskonalące w PSP i OSP, filmy instruktażowe.

Nr 01/2016: Część 2

Organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego, wskazówki metodyczne i organizacyjne, „domki dla lalek”, nauka operowania prądami gaśniczymi.

Nr 02/2016: Część 3

Drzwi treningowe, algorytm postępowania przy drzwiach, duży domek dla lalek, instruktaż z wykorzystaniem dużego domku.

Nr 03/2016: Część 4

Ćwiczenia z ogniem na pozyskanych obiektach, rozpoznanie 360, wentylacja taktyczna i zarzadzanie przepływami gazów pożarowych, natarcie pośrednie, reset pożaru (transitional attack, zmiękczanie pożaru), bezpieczeństwo ćwiczeń, oficer do spraw bezpieczeństwa ćwiczeń, lanca gaśnicza, przygotowanie obiektu, pakiety paliwowe, linie zabezpieczające, rota asekuracyjna, higiena strażaków w kontakcie ze środowiskiem pożarowym.

Nr 04/2016: Część 5

Unifikacja na poziomie krajowym, kompetencje instruktorów, jednolite trenażery dla całego kraju, międzynarodowa konferencja „Pożary Wewnętrzne”,

Miłej lektury!

P.S.: Kolejne linki do prasy branżowej będą zamieszczane w poniższym linku:

Linki do artykułów w prasie branżowej