Instruktorzy

Na tej stronie prezentujemy sylwetki ludzi, którzy od wielu lat współpracują ze sobą, stanowiąc lokomotywę rozwoju tematyki pożarów wewnętrznych w kraju. Instruktorzy cfbt.pl to osoby, które poświęcają nie tylko służbowy, ale i prywatny czas na samodoskonalenie oraz pomoc innym strażakom w rozwoju. Staramy się kierować wewnętrznym kodeksem postępowania, który na pierwszym miejscu stawia wartości takie, jak rozwój, skromność, braterstwo i pomoc innym. Zapraszamy do zapoznania się z zakładkami „Sylwetki instruktorów” oraz „Kodeks postępowania„.

 

Cechą wyróżniającą grono instruktorów cfbt.pl jest to, że działanie w ramach Fundacji cfbt.pl stawia im wymaganie ciągłego i udokumentowanego doskonalenia się, w tym poddawania się formom ewaluacji wiedzy i umiejętności realizowanym przez niezależne od Fundacji podmioty.

 

Instruktor cfbt.pl nigdy nie przestaje być uczniem własnego rzemiosła.