Nie! dla RAKA w straży

W związku z archiwizacją starej wersji strony www Komendy Głónej PSP zamieszczamy dla łatwiejszego odnalezienia informacje dotyczące wytycznych w sprawie wymagań dla strażnic.

30 maja 2018 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski zatwierdził „Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno – użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej”. Przedmiotowy dokument zawiera wskazania dla komendantów miejskich/powiatowych PSP mających w planach budowę nowych jednostek PSP. Opracowanie to pozwoli na osiągnięcie optymalnych warunków pełnienia służby jak również zapewnienie właściwych standardów przechowywania pojazdów i sprzętu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów eksploatacji obiektów.

Jednocześnie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, której opracowanie spełnia wymagania ujęte w zatwierdzonych wytycznych. Niniejszy projekt za zgodą KG PSP może zostać wykorzystany w przedsięwzięciach inwestycyjnych budowy jednostek PSP na terenie kraju.

W załączeniu wersje elektroniczne opracowania „Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno – użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej” oraz 3 wizualizacje obiektu KP PSP w Legionowie. 

Źródło: https://www.archiwum.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:36683

 

Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej.pdf 

Legionowo_wizualizacja_1.pdf

Legionowo_wizualizacja_2.pdf

Legionowo_wizualizacja_3.pdf

Legionowo_wizualizacja_4.jpg