Nie! dla RAKA w straży

Raport z prac Zespołu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do opracowania zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaru

 

W piątek 22 grudnia 2023 roku Komenda Główna PSP przesłała do jednostek podległych w celu zapoznania się i wykorzystania służbowego Raport z prac Zespołu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, powołanego Decyzją Nr 22 z dnia 11 marca 2022 r. sprawie powołania zespołu do opracowania zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaru. Raport został zaopiniowany pozytywnie przez biura Komendy Głównej PSP a korekty wskazane przez biura zostały przedyskutowane i następnie uwzględnione w treści Raportu. W piśmie zawarto polecenie skierowane do kierowników jednostek organizacyjnych PSP dotyczące zapoznania się z treściami raportu i uwzględnienia ich w procesie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków służby praz pracy.

Zespół w roku 2022 prowadził dialog techniczny z przedstawicielami przemysłu pralniczego, chemicznego, producentami ubrań, tkanin i włókien, z przedstawicielami środowisk naukowych oraz instytucjami państwowymi. Zawarte w Raporcie treści stanowią syntetyczne streszczenie zagadnień poruszanych podczas prac Zespołu w roku 2022.W roku 2023 Zespól kontynuował prace w związku z wydaną przez Komendanta Głównego PSP decyzją Nr 17 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży, stref czystych i brudnych, materiałów edukacyjnych oraz profilaktyki nowotworowej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej. Praca Zespołu powołanego w roku 2023 ma się zakończyć w najbliższym czasie a stosowny raport zostanie ponownie przekazany do merytorycznej recenzji Biur KG PSP.

Potrzebę stworzenia takiego zespołu zgłosiła strona społęczna tzn. Fundacja cfbt.pl oraz Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" podczas spotkania z Komendantem Głównym PSP w roku 2021. Opublikowany własnie raport za rok 2022 zawiera następujące treści:

  • Zalecenia dotyczące postępowania na miejscu zdarzenia ze ŚOI oraz sprzętem zanieczyszczonym w wyniku ekspozycji na produkty pożarowe. Zalecenia dotyczące zabezpieczenia i transportu zanieczyszczonych przedmiotów do jednostki;
  • Zalecenia dotyczące postępowania z zanieczyszczonymi przedmiotami po powrocie do jednostki;
  • Zalecenia dotyczące OSP;
  • Zalecenia dotyczące innych aspektów, związanych z profilaktyką zdrowotną;
  • Zalecenia dotyczące zmian systemowych, ŚOI i innych;
  • Podsumowanie;
  • Wybrane wnioski;
  • Literatura dodatkowa;
  • Załącznik: przykładowa karta konserwacji ubrania specjalnego.

Raport można pobrać w formie pliku pdf kilkając w obraz strony tytułowej poniżej.

Zrzut ekranu 2023 12 27 174553