Nie! dla RAKA w straży

Na prośbę badaczy z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego zamieszczamy link do materiału, jaki został opracowany w Instytucie.

Cieszy nas, że tak znacząca instytucja w sferze ogólnie rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy podjęła się realizacji zadań z zakresu profilaktyki nowotworowej strażaków. Liczymy na aktywny głos naszych krajowych naukowców w dyskusji na temat praktycznych sposobów podnoszenia poziomu higieny i ochrony zdrowia polskich strażaków - zawodowych jak i ochotników. Zachęcamy Was do zapoznania się z materiałem i deklarujemy otwartość na dalszą współpracę i propagowanie kolejnych materiałów.

Aurorami materiału są pracownice CIOP-PIB:

  • dr inż. Sylwia Krzemińska – Zakład Ochron Osobistych,
  • dr hab. Małgorzata Szewczyńska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych.

Materiał można pobrać ze strony CIOP po kliknięciu w poniższy obraz. Miłej lektury i dużo zdrowia!

CIOP czyszczenie